Vi har ingen kartudlejning på Københavns Gokart Bane

We do not have rental go-karts


Støjdæmpning på KGB fra 1. februar 2022

I henhold til vores miljøgodkendelse skal vi hvert år lave støjdæmpende tiltag.

Fra 1. februar 2022, skal alle klasser, med untagelse af OK, have monteret en homologeret efterdæmper, eller tilsverende, ved kørsel på Københavns Gokart Bane. Fra 2023 skal OK også køre med efterdæmper.


Micro 60 og Rotax Micro på KGB 2022.

Vi forsætter som hidtil, med de regler vi har haft for Cadett Mini. Dvs. at for at køre på KGB skal køreren være født i 2012 eller før. Dette gælder fra i år også Rotax Micro.


Der kan kun betales med MobilePay, Visa-Dankort, Masterkort og Klubkort på KGB. Ingen kontanter.

 

Køenhavns Gokart Bane er åben for alle. Du skal blot være fyldt 10 år eller fylde 10 i år, have en licens og et banemedlemsskab eller købe en engangstræning, samt en kart der opfylder DASU’s reglement.Banemedlemskab:
Ved indmeldelse som banemedlem skal der medbringes gyldig

licens og pasfoto, gerne et digitalt, til medlemskortet samt

transponder, der skal registreres.

Banemedlemsskab og engangstræning købes i cafeteriaet.


Opdeling af træningstid:

Første kvarter af timen er forbeholdt nybegyndere i de små klasser.

Det andet kvarter er forbeholdt de store. Den sidste halve time

er for alle der har rutine.


Det er ikke tilladt at køre med de gamle luftkølede 100 cc,

Formel Junior eller 4 takts motore


Victor Wolfson, vinder af DSK 2021, OK

Vejret på KGB

Vi er ikke herre over vejret på banen, vi formidler kun DMI's prognose.

Ekstra køretid tirsdag og torsdag fra kl.18.00 til kl. 20.00.

Kun for test af mini-el-karts.
På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og

Miljøforvaltningen, Virksomheder og Byliv hermed midlertidig

vilkårsændring af miljøgodkendelsen af 13. januar 2016.

Vilkårsændringen er gældende i perioden fra den

7. marts 2022 til og med den 7. juli 2022, hvorefter

vilkåret ophører og det hidtil gældende vilkår 3 træder i kraft uden yderligere varsel.
Læs de midlertidige vilkårsændringer i linket her under.


Lukket for kørsel fra 11. juli til og med 31. juli, ugerne 28, 29 og 30

Banen er kun åben for Fritids- & ungdomsklubbens medlemmer, samt børn fra Gabriel Jensens Ferieudflugter.

Det er muligt at komme for at hente eller aflevere sin kart. Det er en god ting at ringe herud inden, da vi kan være ”ude af huset.” Vi lukker kl. 19.00.

Københavns Gokart Bane

-siden 6. september 1964