Københavns Gokart Bane

-siden 6. september 1964

Cadett Mini og Rotax Micro på KGB.

Vi forsætter som hidtil, med de regler vi har haft for de mindste.

Dvs. at for at køre på KGB skal køreren skal være født i 2011

eller før. Dette gælder fra i år også Rotax Micro.


19. marts 2021
Vi har lavet en genåbningsplan, da forsamlings-

forbuddet for udendørs idræts er hævet fra 25 til 50 personer.
Så snart planen er godkendt, melder vi ud her på hjemmesiden og på Facebook, hvornår og med hvilke forudsætninger der er for genåbning. På snarligt gensyn.


Fra 16. december er det kun muligt at bruge MobilePay, Visa-Dankort, Masterkort og Klubkort på KGB.

Vi er hermed kontantløse.


Kalender og åbningstider for 2021 er opdateret


Støjdæmpning på KGB fra 1. februar 2021

I henhold til vores miljøgodkendelse skal vi hvert år lave støjdæmpende tiltag.

Fra 1. februar 2021, skal X30-klasserne, Rok-klasserne og KZ have monteret en homologeret efterdæmper ved kørsel på Københavns Gokart Bane.

 

Alle kan komme til at køre på Kbh´s Gokart Bane. Du skal blot være fyldt 10 år, have en licens og et banemedlemsskab eller købe en engangstræning, og en kart der opfylder DASU’s reglement.


Banemedlemskab:
Ved indmeldelse som banemedlem skal der medbringes gyldig licens og pasfoto, gerne et digitalt, til medlemskortet samt transponder, der skal registreres.

Engangstræning købes i cafeteriaet.

Du kan så køre i næsten hele træningstiden.


Opdeling af træningstid:

Første kvarter af timen er forbeholdt nybegyndere i de små klasser. Det andet kvarter er forbeholdt de store. Den sidste halve time er for alle der har rutine.Det er ikke tilladt at køre med de gamle luftkølede 100 cc, Formel Junior eller 4 takts motore


Vejret på KGB

Vi er ikke herre over vejret på banen, vi formidler kun DMI's prognose.