I starten af 60’erne begyndte man inden for de københavnske ungdomsklubber af interessere sig for bygning af gokart. Denne interesse udsprang af tidligere aktiviteter omkring mindre reparationsværksteder, hvor man primært havde koncentreret sig om reparation af bl.a. knallerter.

Fra midten af 60’erne var der flere ungdomsklubber der havde bygget deres egne gokart, der nu var blevet af sådan en kvalitet at de kunne bruges til at træne i. Problemet var dog at der ikke fandtes særlig mange egnede baner i Danmark, hvorfor de første løb og træninger blev afholdt på den daværende Roskilde Ring og Lockerbanen i Malmø.

På grundlag af den ovenfor nævnte stærkt stigende aktivitet med bygning af gokart blev kravet til en gokartbane beliggende i nærheden af København stærkt forøget. Med Jørgen Andersen som primus motor blev der rettet henvendelse til Københavns kommune.

Kommunen forholdt sig positiv overfor henvendelsen og fandt et egnet areal for enden af Kløvermarksvej. Selve banen blev anlagt på opfyld – alt lige fra gamle madrasser, gummistøvler, cykelstel og slagger.

Den 6. September 1964 åbnede Københavns gokartbane.

Banen har forandret sig meget siden, f.eks. er indkørslen flyttet fra Forlandet til Kraftværksvej 10 i forbindelse med anlæg af støjvolde. Der er også i årenes løb blevet opført en hel del nye bygninger på det 33.000 m2 store areal for at følge med i den eksplosive tilgang til kartingsporten.

På banen kommer mange mennesker dagligt, uden nogensinde at opdage at de befinder sig i en institution. Det betragter vi som en fordel, da fordommene er mange og da integrationsarbejdet kører lettere ved at der ikke skal skelnes mellem klub og sportskørere.

Begge parter bruger anlægget samtidigt, hvilket fordrer smidighed – et aspekt som er brugbart set fra en pædagogisk synsvinkel. De daglige krav om overholdelse af køreregler er de samme for alle parter, hvorfor skellet mellem partnerne egentlig ikke består.

I 9 måneder om året bliver vi besøgt af gennemsnitligt 700 kørere /gæster om måneden, der kan deles op i 4 kategorier:

Fritids- og ungdomsklubmedlemmer

Banemedlemmer (sportskørere)

Andre klubber, herunder ungdomsskolen samt fritids- og ungdomsklubber der har karting som delaktivitet i deres klub.

Skole besøg fra hele København.

Vi har 50 børn/unge i alderen 10-18 i vores fritids- og ungdomsklub.


I 2001 blev der indspillet en dansk ungdoms spillefilm med udgangspunkt på Kbh´s Gokartbane, Klatre tøsen hed den, den vandt flere priser, og var selvfølgelig en kæmpe oplevelse at være med i for både børn og voksne. Jeg kan kun anbefale at man ser den :-) og den fås selvfølgelig på video og DVD nu. Det er samtidig værd at bemærke, at rollen som banens leder spilles af Lars Bom.. rart at se at man ikke altid prøver på at pynte på virkeligheden :-)

KGB's historie