Københavns Gokart Bane er en fritids- & ungdomsklub i Københavns Kommune, og drives af Fritidscenter Strand.
Fritidscenter Strand (FC Strand) er en fritids- & ungdomsklub på Amager, fordelt på flere enheder/matrikler.


Gokartbanen bruges af private sportskørere og af fritids- & ungdomsklubbens med-lemmer, samt Københavns Kommunes Ung-domsskole (tirsdag og torsdag) og PUK, samt specialklasser fra kommunens skoler.


Pædagogiskeder, Rasmus Fredberg Knudsen
Fritidscenter Strand
Kongovej 26
2300 København S

Mobil:   24940352
Mail:      rasknu@kk.dk


Teamkordinator KGB: Tom Lausen

Tlf:          32577664

Hvis du/dit barn ønsker at blive medlem af Fritids- og Ungdomsklubben på Gokartbanen, skal det gøres på “Pladsanvisningen”. Dette kan ske via linket til højre med NemID
Ved opskrivelse, -husk at notere i bemærkningsfeltet "ønsker plads på gokartbanen".
Inden du gør dette, kan du ringe herned for at aftale en rundvisning og en prøvetur.

Hvis du har spørgsmål om indmeldelse, så kontakt Rasmus Fredberg Knudsen.
Ungdomsklubben (14-18 år) er pt. lukket for op-tagelse af nye medlemmer.

Ring til os

Følg os på

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes